Informes Dimensionals

En el nostre laboratori de qualitat, disposem d`una tridimensional ZEISS amb programa Metrolog, per a la realització de compratius CAD, adjuntant un informe dimensional dels treballs realitzats per tenir la certesa que està segons CAD, enviat pel client.

 

I d`aquesta manera, poder donar el producte, amb totes les garanties exigides pel client.

 

Oficina Tècnica

Calibres de Control

Mecanització CNC

Prototips i Models

Utillatges Ultrasò